Jag har nu hittat migsjälv på SVT tack vare Isse. Jag finns ungefär fem minuter in i denna. Jag måste säga att jag blir helt positivt överraskad över hur bra det ser ut trots att jag hörde migsjälv hela tiden i fördröjning…