Jag är lite sent ute, för jag har inte tagit mig tid innan. Jag har egentligen inte tid nu heller eftersom jag behöver besöka polisen angående tillstånd för valstuga. Men är kommer i alla fall varsågod:

Fem korta frågor inför EU-parlamentsvalet.
Svara och klicka på “Skicka iväg mina svar till SAMI”

Tack för ditt bidrag!

/SAMI

1. Anser du att den upphovsrättsliga skyddstiden för artisters och musikers prestationer bör förlängas så att de får betalt för dem under sin livstid?
Nej. Jag tycker att 70 år (http://tinyurl.com/ox9o8f) är tillräckligt och lite väl tilltaget. Jag tycker att denna tid bör sänkas för att främja spridningen av kultur bland människor. Sampla från verken bör man få göra från dag ett.

2. Tycker du det är rätt att artister och musiker garanteras en ersättning när musik används i offentliga miljöer (ex.vis på restauranger och hotell) samt i olika typer av näringsverksamheter (ex.vis på nätet)?
Nej. Om inte särskild överenskommelse finns mellan upphovsrättsmannen och näringsidkaren ska musik spelad i offentlig miljö anser jag det som reklam för artisten/musikern. Den radiokanal som spelar musik ska tydligt upplysa om vem som är upphovsman så att detta stärks.

3. Ska internetoperatörer och bredbandbolag ta ansvar för vad de distribuerar till sina kunder?

Nej. Tillhandahållande av infrastruktur ger inte medskyldighet i de brott som sker i strukturen. Jag vill inte att telefonoperatörerna tar ansvar för vad som sägs på deras linor heller.

4. Anser du att en sänkning av momsen på försäljning av inspelad musik till 6% mot nuvarande 25% skulle gagna den legala distributionen (försäljning) av musik?
Ja. Ja exemplarförsäljningen skulle gynnas, men inte med säkerhet öka. Men musik är så mycket mer än inspelade ljud. De kan sällan mäta sig med äkta vara, och man måste se förbi distributionen av musikinspelningar när det gäller affärsmodellen. Huruvida momsen är hög eller låg på exemplar blir ju även ointressant om man försörjer sig på spelningar och donationer och ger bort inspelad musik gratis.

5. Hur ska artister och musiker skydda sig mot icke ersatt kommersiellt nyttjande av musik på nätet (dvs pirater)?
Försäljning av annans verk utan tillstånd ska beivras på samma sätt som alla andra brott. En skapare som är utsatt för detta bör även fråga sig varför konsumenterna hellre betalar pengar till en annan part än till honom/henne. Speciellt om verken finns tillgängliga för gratis nedladdning.