Vad är stöld?

Av Vidde

Jag hittade en hetsig diskussion om huruvida olaglig fildelning är att betrakta som stöld eller inte. Jag själv har ju alltid hävdat att man inte kan säga att kopiering är stöld. Jag tänkte att jag skulle ge mig på en egen definition av begreppet stöld och se om den håller. Here goes! Stöld är när…