Moderaterna har nu grejat en prisökning (törs jag gissa att det är de som åker längst, alltså de som bor på landet, som får betala mest i fortsättningen?).

Från min tid i ung vänster minns jag vad vänsterorienterade ungdomar tyckte på den tiden; höj kommunalskatten med en krona och inför gratis kollektivtrafik!

På så sätt skulle de rika betala de mindre rikas bussbiljetter, och det tycker förstås inte moderaterna om…

Om kollektivtrafiken fungerat så bra att den alltid utgorde ett fullgott alternativ till invånarna i detta land skulle jag tycka att samma summa kunde hämtas genom höjning av bensinskatten. Nu är det inte så, tyvärr.

Här i Jokkmokk ligger man dock i framkant. Från i Juli (tror jag det var) blir det gratis kommunaltrafik! Sug på den ni, stockholmare!

Synd bara (eller kanske tur) att det inte går en buss från mig och in till centrum…