“Den här fittmusmattan luktar ffs!!!” (ffs bokstaverades)

Kommentare? Näh, det känns överflödigt.