Det sannaste jag sagt: “Jag börjar förstå en känsla, men då har den redan förändrats, fast det är samma känsla fortfarande”

Hade den texten på min hemsida. Det är fortfarande himla sant…