Skumma radiosnubbar (och snubbinnor), “synd att han inte gjorde mer med den tid han hade på scenen, nu bryter vi!”. *irriterad*

Håller med isecores kommentar på tidigare inlägg.