Såhär är det angående fraktaler: programmet jag och Micke bråkat med ritar upp mandelbrotsmängden. De imaginära tal som hör till denna mängd representeras av svart på bilden. Varje punkt på bilden representerar alltså ett imaginärt tal.

Men var kommer alla färger ifrån då? Jo, när man tar reda på om ett tal hör till denna speciella mängd så itereras det ett antal gånger enligt formen z=z^2+c, där z är 0 från början, och c är det imaginära talet (orkar INTE ta vad ett imaginärt tal är just nu. Läs på Mickes blogg). För varje steg testas om z har vissa egenskaper (orkar inte beskriva det heller just nu). Om z klarar sig genom alla iterationerna så hör c till mängden. Annars ritas en färg ut, som representerar antalet iterationer som krävdes för att upptäcka att c inte hörde till talmängden. Därav de snygga effekterna. =)

Hoppas jag rörde till det för alla nu. Själv är jag rejält förvirrad. Ska sova.