Åzkar kramas. När jag behöver kramas. Då ser allt bättre ut.