Ställ inte den grågan, för du vet att vag vill be dig om den. Mer än vill jag vill be någon mom något. Jag nekade till det. Och jag gör det fortfarande. Kag vet inte vad jag vill. Men jag gråter desoerat efter det! Krama mig!