Om någon visste allt om hur universum fungerar
Alla hemligheter, meningen med livet
Hur skulle den personen leva?

Med all denna vetskap
skulle man då inse att sättet man lever på när man inte vet
i själva verket är det bästa?

Om du visste hur ditt liv skulle utspela sig på förhand
Skulle du försöka förändra något?

Du skulle misslyckas.