Jovisst kan jag lura migsjälv att jag är lycklig. Det är när jag bara är sådär hög utan att veta varför. Då är jag inte lyckligare än jag är olycklig när jag är sådär låg utan att veta varför…