Instagram

Av Vidde

Det är starkt när folk trampar på en hela dagarna att ändå försöka lyfta andra! #golvetälskardig