Instagram

Av Vidde

Barnet leker förnöjt med sin robot och gör egna program. 🙂