Viddes diskussionsregler

Av Vidde

?På sista tiden har jag funderat över varför vi egentligen för diskussioner i sociala medier. Med tanke på hur många beter sig kan jag dra slutsatserna att det inte är för att övertyga andra, då skulle vi inte bete oss som vi gör. Det kan inte heller vara för att det är trevligt, eftersom jag…