Förskolepanik

Av Vidde

Jag trodde att jag hade planerat så bra. Redan i september skickade jag in ansökan om förskoleplats så att jag skulle komma först i kön. Det är väl jättetidigt? Då var barnet bara ett halvår gammalt och förskola kändes långt och fjärran. Jag bad om plats i mitten av maj så att inskolning kunde ske…