Kraaaam på dä!

Av Vidde

Skulle bilden sett likadan ut om personen till höger var en man? Skulle du i så fall reagera likadant på bilden? Tänk på det en stund.